Herinnering halfjaarlijkse oproep

De laatste behandeling heeft meer dan een half jaar geleden plaats gevonden en ik kan me niet herinneren of ik reeds een oproep heb gekregen. Onze balie assistente heeft na uw laatste afspraak een afspraakkaartje meegegeven. Indien u die kwijt bent dan kan de afspraak telefonisch worden opgevraagd.